Laatste nieuws


Hier vindt u het laatste nieuws van onze school
Datum
Inhoud
20-04-2018
Koningsspelen 2018
Top


28-03-2018
Start Grote rekendag

Op woensdag 28 maart hebben alle groepen van de Campherbeek meegedaan aan de Grote Rekendag. De Grote rekendag stond in het teken van "De school als pakhuis". In de verschillende groepen waren de leerlingen bezig met leuke reken-activiteiten: stapelen, tellen, wegen, meten, coderen enzovoort. De opening van deze dag vond plaats op het schoolplein, waar verhuisdozen met woorden werden opgestapeld.
Die woorden leverden de tekst op van een liedje. Dat liedje werd een paar keer samen gezongen!

Top