Ouderraad


OUDERRAAD (OR)
De OR van de Campherbeek houdt zich bezig met het organiseren en ondersteunen van allerlei schoolse activiteiten, zoals:

De OR vergadert ca. 10 keer per jaar. De OR beheert de vrijwillige ouderbijdrage, die deels gebruikt wordt om de activiteiten/feesten te bekostigen en deels voor extra leer- en/of speelmiddelen. Op de zakelijke ouderavond wordt over de besteding verantwoording afgelegd aan de andere ouders.
 

De actuele bezetting van de OR in schooljaar 2017/2018:

Anet Abbing (voorzitter)                        anetzijgers@gmail.com                              06-42491325

Mertijn Dekker (penningmeester)         mertijn@gmail.com                                     06-46853509

Patricia Ripassa (secretaris)                p.ripassa@home.nl                                     06-12292227
Miriam Kooijman
Marleen Blankvoort

Hanneke Leenders

Dieuwertje Hoekstra

Marc van der Starre

Anja Bolhuis 
Sylvia Melenhorst

Namens het team is Ike Brinksma aanwezig.

De ouderraad heeft een eigen e-mail adres:  
ouderraad.campherbeek@gmail.com