Ouderraad


OUDERRAAD (OR)
De OR van de Campherbeek houdt zich bezig met het organiseren en ondersteunen van allerlei schoolse activiteiten, zoals:

 

De OR vergadert ca. 5 keer per jaar. De OR beheert de vrijwillige ouderbijdrage, die deels gebruikt wordt om de activiteiten/feesten te bekostigen en deels voor extra leer- en/of speelmiddelen. Op de zakelijke ouderavond wordt over de besteding verantwoording afgelegd aan de andere ouders.
 

De actuele bezetting van de OR in schooljaar 2022/2023:
 

Ebru Kalelioglu
Inge Boerdijk
Jill Metselaar
Jolanda Reuvekamp
Joline van der Pant
José de Graaf
Josien de Jong
Marieke Bredewold
Marlies Akkerman
Maureen Bokkers
Peter Klaren
Suzy Lodder

Namens het team: Ike Brinksma.

De ouderraad heeft een eigen e-mail adres:  ouderraad.campherbeek@gmail.com