Ouderraad


OUDERRAAD (OR)
De OR van de Campherbeek houdt zich bezig met het organiseren en ondersteunen van allerlei schoolse activiteiten, zoals:

 

De OR vergadert ca. 10 keer per jaar. De OR beheert de vrijwillige ouderbijdrage, die deels gebruikt wordt om de activiteiten/feesten te bekostigen en deels voor extra leer- en/of speelmiddelen. Op de zakelijke ouderavond wordt over de besteding verantwoording afgelegd aan de andere ouders.
 

De actuele bezetting van de OR in schooljaar 2019/2020:
 

Marlies Akkerman,
Inge Boerdijk,
Maureen Bökkers,
Anja Bol,
Martijn Dekker,
Josien de
Jong, Jill Metselaar,
Joline van der Pant,
Jolanda Reuvekamp.

Namens het team: Ike Brinksma.

De ouderraad heeft een eigen e-mail adres:  ouderraad.campherbeek@gmail.com