Ouderraad


OUDERRAAD (OR)
De OR van de Campherbeek houdt zich bezig met het organiseren en ondersteunen van allerlei schoolse activiteiten, zoals:

 

De OR vergadert ca. 5 keer per jaar. De OR beheert de vrijwillige ouderbijdrage, die deels gebruikt wordt om de activiteiten/feesten te bekostigen en deels voor extra leer- en/of speelmiddelen. Op de zakelijke ouderavond wordt over de besteding verantwoording afgelegd aan de andere ouders.
 

De actuele bezetting van de OR in schooljaar 2022/2023:
 


Inge Boerdijk
Jessica van der Waa
José Strebus
Marieke Knol
Marieke Bredewold
Marlies Akkerman
Maureen Bokkers
Peter Klaren
Ruth Shipper
Suzy Lodder

Namens het team: Anneke van der Vegt

De ouderraad heeft een eigen e-mail adres:  ouderraad.campherbeek@gmail.com