Begaafd


Op de Campherbeek vinden we het belangrijk dat we inspelen op (hoog)begaafdheid en de specifieke onderwijsbehoeften die daarbij horen. Daarom hebben we een breed aanbod.

Binnen het reguliere programma
Binnen de lessen wordt gedifferentieerd op (minimaal) 3 niveaus. Voor kinderen die niet voldoende uitdaging hebben aan het reguliere lesprogramma, omdat ze (delen van) de lesstof al beheersen, gebruiken we het principe van compacten en verrijken. Kinderen krijgen dan (delen van) de basisleerstof verkort aangeboden en in de vrijgekomen tijd wordt er uitdagend materiaal aangeboden.
 
Plusklas
Kinderen, vanaf groep 5, die meer behoefte hebben dan aan hetgeen hierboven beschreven is, kunnen in aanmerking komen voor de (interne) plusklas. Gedurende een uur per week zal een leerkracht gespecialiseerd in begaafdheid deze leerlingen begeleiden bij onder andere projecten. De leerlingen krijgen tijd in de eigen groep om aan deze projecten te werken.
Elk half jaar wordt gekeken of het kind nog in aanmerking komt voor de plusklas, omdat er geen hiaten mogen ontstaan in de doorgaande leerlijnen van het kind.
Bij de kleuters wordt ook uitdaging geboden aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Middels de extra uitdagende lessen van o.a. de kleuteruniversiteit op het gebied van rekenen en taal.

Cnopiusklas
Hoogbegaafde kinderen die gescreend zijn en onder andere een IQ van 130 of meer hebben, kunnen in aanmerking komen voor de Cnopiusklas. Dit is een bovenschoolse lesgroep voor hoogbegaafde kinderen van OOZ/ De Stroming. Wekelijks worden zij een ochtend in de week begeleid door een specialist begaafdheid op een locatie buiten onze school.