In de MR vergadering van april 2014 is de volgende overeenkomst vastgelegd:
 
Samenwerkingsovereenkomst
OBS de Campherbeek - Ouders
 
Wat kunnen ouders van OBS de Campherbeek verwachten?
(Voor ‘ouders’ kan vanzelfsprekend ook ‘verzorgers’ gelezen worden)
    
 Wat kan de school van de ouders verwachten?
 
    
 Waar zorgt de school voor?
   
  
Zwolle, april 2014 
  
 
Directeur Campherbeekschool                 Namens de Ouders, Voorzitter MR Campherbeekschool
Eef Wegerif                                               Gerben Zweers