OBS de Campherbeek wil graag weten wat de ouders van onze leerlingen van onze school vinden:
- over welke onderdelen is men tevreden? 
- waar kunnen we ons verbeteren?

Resultaten laatste oudervragenlijst bekend.
In de nieuwsbrief van april 2018 is een oproep geplaatst voor vrijwilligers die de digitale vragenlijst in wilden vullen. De vragenlijst is ingevuld door 15 ouders. Zij hebben elk vragen beantwoord over "algemeen" en "veiligheid".

Ouders geven aan zeer tevreden te zijn over schoolklimaat, onderwijsleerproces, informatie en communicatie.

Ook werd gevraagd de school een rapportcijfer te geven; het gemiddelde van die beoordelingen is een 7,6. (Bij de vorige afname was de beoordeling 7,5).

Ouders geven aan dat hun kinderen zich veilig voelen in en om de school, dat er weinig incidenten plaatsvinden. De school onderneemt adequate actie bij pesten of andere problemen.

Aandachtspunt voor de school: De score op de vraag Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen? is lager dan gemiddeld. Hieraan zullen we dan ook aandacht besteden!

Een ander aandachtspunt is de vraagstelling bij de onderdelen "veiligheid algemeen" en veiligheid-incidenten". Door de onduidelijke vraagstelling werden vragen omgekeerd gescoord!

De resultaten zijn beschikbaar via deze link: 
https://www.campherbeek.nl/syndeo_data/media/Vragenlijst_ouders_veiligheid_mei_2018_.pdf