OBS de Campherbeek wil graag weten wat de ouders van onze leerlingen van onze school vinden:
- over welke onderdelen is men tevreden? 
- waar kunnen we ons verbeteren?

Resultaten laatste ouder-enquête bekend.
In de nieuwsbrief van april is een oproep geplaatst voor vrijwilligers die de digitale vragenlijst in wilden vullen.
De vragenlijst is ingevuld door 15 ouders. Zij hebben elk 124 vragen beantwoord, verdeeld over een aantal thema’s. Ouders die de vragenlijst hebben  ingevuld: hartelijk dank!
Een overzicht van de beoordelingen per thema:
 
Score tussen 3.00 en 3.25 Score tussen 3.25 en 3.50 Score tussen 3.50 en 3.75
Beoordeling: voldoende Beoordeling: ruim voldoende Beoordeling: goed
     
Kwaliteitszorg Aanbod Pedagogisch handelen
Schoolklimaat Tijd Didactisch handelen
  Opbrengsten Zelfstandigheid v.d. leerlingen
  Algemeen Zorg en begeleiding
  Sociale veiligheid  
  Ouderbetrokkenheid  
 
Van de 124 vragen scoren 3 vragen als matig; het gaat daarbij om vragen over schooltijden (1 vraag) en de verzorging van de lokalen en de school (2 vragen).
Ook werd gevraagd de school een rapportcijfer te geven; het gemiddelde van die beoordelingen is een 7,5.
De resultaten zijn beschikbaar als samenvatting (3 pagina’s) en als compleet rapport (34 pagina’s).