schooltijden: 


Op OBS de Campherbeek werken we sinds schooljaar 2021-2022 met een continurooster. 
 
Maandag: 8.30 - 14.45 uur
Dinsdag: 8.30 - 14.45 uur
Woensdag: 8.30 - 12.30 uur
Donderdag: 8.30 - 14.45 uur
Vrijdag:  groepen 1 t/m 4: 8.30 - 11.45 uur
groepen 5 t/m 8: 8.30 - 14.45 uur