bestuur


Het bestuur van OBS de Campherbeek wordt gevormd door de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Deze stichting is het bevoegd gezag van 30 basisscholen in de gemeenten Zwolle, Dalfsen, Hattem en Ommen, waaronder één speciale basisschool (SBO).
 

Contactgegevens Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

Bezoekadres:
Dobbe 74, 8032 JX Zwolle.
 
Postadres:
Postbus 55, 8000 AB Zwolle
Telefoon: 038 - 4555 940
Fax:        038 - 4555 949
E-mail:    secretariaat@openbaaronderwijszwolle.nl