/syndeo_data/media/schoolgids/Schoolgids.pdfSchoolgids


 

De schoolgids verschijnt jaarlijks als informatieboekje dat een beeld geeft van de school en het onderwijs dat er gegeven wordt. Er wordt in aangegeven wat de visie van de school op de ontwikkeling van kinderen is en wat leerlingen en ouders en / of verzorgers van de school kunnen verwachten. De schoolgids wordt momenteel aangepast. Voor meer informatie, kunt u contact op nemen met de school.
 

Klik hieronder voor
schoolgids 2023-2024