Schoolgids


 

 

De schoolgids verschijnt jaarlijks als informatieboekje dat een beeld geeft van de school en het onderwijs dat er gegeven wordt. Er wordt in aangegeven wat de visie van de school op de ontwikkeling van kinderen is en wat leerlingen en ouders en / of verzorgers van de school kunnen verwachten. U kunt de schoolgids vinden in de rij nieuwsbrieven op deze site!